Veiligheid en hygiëne

Ons beleid is conform de laatste regelgeving vanuit de Wet kinderopvang. Deze regels liggen vast in gecontroleerde protocollen die tevens onaangekondigd getoetst worden door de GGD. De meest recente  inspectierapporten kunt u downloaden via deze link.

Leidster-kind ratio

Wij hanteren in onze leidster kind ratio de rekentool volgens www.1ratio.nl. per pedagogisch medewerker: 3 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.

Medicatie

Vanuit de GGD is het een vereiste dat ouders/verzorgers tekenen voor het toedienen van medicatie gedurende de opvang.

Inenting

Poespas hanteert een pro inenting beleid.

Gezonde voeding

* 2 x per dag vers fruit voor dreumesen en peuters * 1 x vers fruit voor baby’s of fruitpotje * bruin brood met verantwoord gevarieerd beleg * komkommer, tomaatjes, worteltjes, kaas en worst * ingedikte vruchtsappen, tarwe biscuits en rozijnen. In overleg bieden wij beperkt zuivel en zoetigheden. Onder gevarieerd verantwoord beleg verstaan wij smeerkaas, rozenbottel jam, appelstroop, honing en vleeswaren (geen smeerworst).

Dagritme

Voor uw baby houden wij het slaap- en eetschema van thuis zoveel mogelijk aan. Voor uw dreumes is er 1 of 2 x een rustmoment op een dag. In de ochtend, middag of tussen de middag. De rustmomenten zijn doorgaans een uur tot twee uur, afhankelijk van de leeftijd van uw dreumes. Voor uw peuter is er een middagslaapje in onderling overleg.

Babyprotocol

Baby’s zijn gebaat bij een liefdevolle en rustige benadering, een zachte stem en een veilige overzichtelijke omgeving en speelruimte.  Zij gaat uit van het eigen kunnen en het eigen tempo, waarin de volwassene spelenderwijs de ontwikkeling stimuleert en in alles rust creëert. Iedere baby krijgt bij Poespas een eigen Aero slaapsysteem. Dit is een luchtdoorlatend matras met dito laken.

Buiten spelen

Wij gaan elke opvangdag met de kinderen naar buiten. Ook met de allerkleinsten. Alleen als het de hele dag hard regent kan het voorkomen dat we niet naar buiten gaan. Maar dan nog is er altijd wel een moment waarop zeker de oudere kinderen een frisse neus halen. Met de peuters trekken wij er ook regelmatig op uit.

Uitstapjes

Onder uitstapjes verstaan wij: een bezoek aan de kinderboerderij, speeltuinen en speelparken, excursies, activiteiten in de bossen in de buurt en op de hoge Veluwe, een ijsje eten bij de ijssalon, een bezoek aan een pannenkoekenhuis of bibliotheek en reisjes met het openbaar vervoer. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wij hanteren een protocol voor uitstapjes. Wij lichten u altijd  van te voren in over onze activiteiten en plannen en zullen te allen tijde om uw goedkeuring vragen uw kind mee te mogen nemen.

Creativiteit

Wij werken met gevarieerde maand- en jaargetijdethema’s. Uw kind maakt kennis met verschillende werkmaterialen en werkvormen. De natuur wordt hier ook bij betrokken. Creatieve activiteiten worden altijd begeleid en aangestuurd.

Feesten en rituelen

Wij besteden aandacht aan: Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsdag, Moeder- en Vaderdag en verjaardagen. Ook wordt er aandacht besteed aan het afscheid en het verwelkomen van nieuwe broertjes en/of zusjes. Dit doen wij graag in de kring met papa en mama erbij. Elke verjaardag wordt gevierd en al vanaf 1 jaar! Uw kind mag dan trakteren in de kring en er is speciale aandacht voor de jarige. Gedurende de Kerst en Pasen organiseren wij voor de kinderen altijd Kerst- en Paasactiviteiten.

Oudercontact-borrel

Ieder jaar organiseren wij op een sfeervolle locatie in de omgeving een ouder-contactborrel.

Communicatie en oudergesprekken

Als ouder kent u uw kind het beste. Maar ook leidsters zien uw kind vaak vele malen in de week en hebben daardoor ook een beeld van uw kind. Daarom is het leuk om regelmatig te evalueren over de voortgang van de opvang. Het praktisch uitwisselen van informatie gebeurt dagelijks tijdens de haal en brengmomenten. Wij houden een overdracht schriftje bij. U kunt te allen tijde vragen om een oudergesprek. Wij stimuleren een open houding in ons team hierin en bieden dit ook graag aan. Per 1 januari 2018 krijgt ieder kind een mentor toegewezen. Mentoring is een één op één interactief proces waarbij de mentor het leren van de mentee (in dit geval een kind) begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten met behulp van de mentormappen door middel van observaties.

Contact met externe instanties

Ondanks dat elk kind zich ontwikkelt in zijn eigen tempo, kan het opvallen dat een kind achterblijft. Wij kunnen dit signaleren en bespreken dit met u. Wij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als ouder heeft u altijd de keuze hier wel of niet iets mee te gaan doen. Wij staan open voor observaties en specifieke begeleiding op onze locaties.

Wet meldcode kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is elke instelling verplicht een vermoeden van kindermishandeling te melden.

Oudercommissies

Poespas heeft actieve oudercommissies die zich voornamelijk bezig houden met advies en consultatie. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen, veranderingen en leuke wetenswaardigheden.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Mochten er onverhoopt problemen ontstaan tussen u als ouder(s) en het kinderdagverblijf of tussen de oudercommissie(s) en het kinderdagverblijf en wij komen er onderling niet uit, is daar de geschillencommissie. (voorheen SKK). Poespas is wettelijk verplicht geregistreerd. Vanaf 2007 tot heden is Poespas klachtenvrij geweest. Oudercommissies en de GGD zien hier op toe. Onze NAW gegevens zijn opgenomen in het digitale bedrijvenregister van de Stichting, toegankelijk via www.degeschillencommissie.nl.

Inenting

Bij plaatsing komt dit er sprake.

Facebook

U kunt via deze site doorgelinkt worden naar onze facebook pagina. Onze facebook pagina wordt gebruikt om sfeermomenten, nieuwtjes en wetenswaardigheden met u te delen.