Plaatsing op de dagverblijven

Tijdens uw zwangerschap kunt u al om plaatsing verzoeken. Onze werkwijze is u uit te nodigen voor een bezoek, waarna we samen het moment van plaatsing afspreken. U baby kan vanaf 10 weken geplaatst worden.

Vooraf aan de plaatsing is er altijd sprake van twee kosteloze wenmomenten. Dit geldt ook voor kinderen die al wat ouder zijn. Een verhuizing, verandering van dagverblijf of een andere reden, het heeft altijd impact op jonge kinderen. Wij werken er graag aan mee dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Broertjes en zusjes van kinderen die Poespas al bezoeken hebben voorrang op de wachtlijst. Goed om te weten is dat de dinsdag en donderdag populaire dagen zijn. Dus hoe eerder aangemeld hoe meer kans u maakt op deze dagen.