Plaatsing op de dagverblijven

Tijdens uw zwangerschap kunt u al om plaatsing verzoeken. Onze werkwijze is u uit te nodigen voor een bezoek, waarna we samen het moment van plaatsing afspreken. U baby kan vanaf 10 weken geplaatst worden.

Vooraf aan de plaatsing is er altijd sprake van twee kosteloze wenmomenten. Dit geldt ook voor kinderen die al wat ouder zijn. Een verhuizing, verandering van dagverblijf of een andere reden, het heeft altijd impact op jonge kinderen. Wij werken er graag aan mee dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Broertjes en zusjes van kinderen die Poespas al bezoeken hebben voorrang op de wachtlijst. Goed om te weten is dat de dinsdag en donderdag populaire dagen zijn. Dus hoe eerder aangemeld hoe meer kans u maakt op deze dagen.

Plaatsing op de Villa

Zoals u misschien heeft gelezen op deze site zijn wij op de Villa niet open op woensdag. Tevens is er pas plaatsing mogelijk vanaf 2 jaar. Het kan gebeuren dat een jonger broertje of zusje nog net geen twee is, maar u als ouder wel gebaat bent bij opvang op deze locatie met uw oudere peuter, omdat u ook al een kleuter heeft die de basisschool bezoekt.  Wij zullen dit per aanmelding bekijken. Voorwaarde is wel dat uw zoon of dochter ouder is dan 20 maanden.